ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพม.เขต 34 สพม.เขต 34
2นายสุธิโชติ ปุกปิงกาศวังเหนือวิทยาถึงแก่กรรม